Selasa, 15 November 2011

SUKU KATA TERBUKA KV+KV

MUKA   SUKA   DUKA   DAKI   BAKI   BUKU   BAJU   LAKU   MALU   SAPI   LORI   LARI   BOLA   KARI   LALU   TALI   DURI  TASI   KAKI   KUKU    KAKU   KITA   PUJI   PENA   PAKU  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan