Khamis, 8 Disember 2011

ADP BANTU PROGRAM LINUS

ADAP bantu program LINUSPROGRAM Akhbar Dalam Pembelajaran (ADaP) boleh membantu pelaksanaan program Literasi dan Numerasi (LINUS), kerana sifat akhbar yang 'selesa', murah dan 'rapat' dengan masyarakat.
Dengan medium itu, ibu bapa yang anak-anak mereka gagal dalam tapisan LINUS boleh menggunakan akhbar sebagai 'buku teks' ketika mengajar anak-anak mereka tentang asas mengenal huruf ketika di rumah.
Guru Besar Sekolah Kebangsaan (SK) Bandar Baru Bangi, Rohana Hussin memberitahu, sifat 'kemasyarakatan' akhbar menjadikannya bahan bacaan yang paling dekat dan termampu dalam kalangan ibu bapa, walau pun di kawasan yang kuasa belinya rendah.
"Saya memberitahu ibu bapa bahawa tidak perlu membeli buku yang mahal kalau duit menjadi kekangan, gunakan sahaja akhbar untuk mengajar anak tentang huruf, suku kata dan seterusnya perkataan," katanya kepada Utusan Malaysia di Bandar Baru Bangi, Selangor, baru-baru ini.
Bukan sahaja murah dan mudah, senaskhah akhbar boleh digunakan untuk jangka masa yang lama bagi tujuan itu, ujar Rohana.
Utusan Malaysia mengadakan program ADaP di sekolah itu baru-baru ini, menjadikanya kali yang ketiga diadakan di situ dalam tempoh empat tahun.
Tentang program ADaP, Rohana memberitahu, pihak sekolah telah memasukkan program pendidikan Utusan Malaysia itu ke dalam Rancangan Strategik Tahunan sekolah.
Beliau mencadangkan ibu bapa dan guru di sekolahnya membeli akhbar itu kerana pihak sekolah bercadang untuk menambah langganan. Kini penggunaan akhbar adalah mengikut kreativiti guru mata pelajaran.
"Jika guru Bahasa Melayu, maka pada kebiasaannya akhbar adalah wadah mencari maklumat dan memperkaya kosa kata. Soalan latihan dalam sisipan ADaP digunakan dengan giat dan meluas untuk calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada saban tahun," katanya.
SK Bandar Baru Bangi tersohor kerana sering melahirkan tokoh Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) peringkat negeri dan kebangsaan. Pada dua tahun kebelakangan ini, wakil murid sekolah itu muncul naib johan peringkat kebangsaan.
Salah seorang ialah Wan Nor Aqilah Wan Sabri, murid Lima Cekal.
Memberitahu rahsia kejayaan itu, Rohana berkata, pihak sekolah menggalakkan murid membaca pada sepanjang tahun, dan memperkenalkan anugerah Nilam untuk setiap tahap.
"Dengan ini pihak sekolah dapat menyediakan pelapis Nilam untuk diketengahkan di peringkat negeri ketika tahun lima, dan peringkat kebangsaan ketika tahun enam," ujarnya.
Murid yang berpotensi dijejak ketika berada pada tahun empat lagi. Pihak sekolah juga, kata Rohana, berasa gembira kerana dua murid sekolah itu itu juga menjadi wakil dalam program Pintar yang dinaungi isteri Perdana Menteri.
Guru Perpustakaan Media, Zainun Ismail berkata, antara kriteria utama pemilihan calon Nilam ialah kecemerlangan dalam akademik, membaca banyak buku, ketrampilan berbahas dan berbahasa, dan sahsiah diri.
Murid juga boleh mengupas isu semasa secara spontan, kata Zainun.
Terdahulu, bengkel ADaP berlangsung selama dua jam, dikendalikan oleh Pengarang Pendidikan, Wahid Hashim.
Antara pengisian ialah menukar kata yang negatif kepada kata yang positif, jejak kosa kata dan menghasilkan karangan Kalau Aku Seorang Perdana Menteri dengan menggunakan bahan yang ada dalam Utusan Malaysia.
Mereka juga membuat latihan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dalam sisipan pendidikan ADaP. Layari www. adap.com.my untuk maklumat penuh.

RANCANGAN TAHUNAN LITERASI TAHUN DUA

M
TEMA
OBJEKTIF
H/P
Aktiviti
UNIT 1
1
Tema: Persekitaran Saya
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV
·         Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar
·         Mengeja dan membaca perkataan pada kad perkataan yang bergrid
·         Latih tubi membaca kad perkataan tanpa grid
·         Membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV
·         Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berpandukan gambar
·         Latihan menulis perkataan tersebut dengan bimbingan guru
·         Menyuaikan gambar dengan perkataan dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan
·         Latihan membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata terbuka KV+KV
2
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.2 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbka KV+KV+KV
·         Menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV berdasarkan gambar
·         Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
·         Mencari kad perkataan berdasarkan perkataan yang disebut oleh guru
·         Latih tubi mengeja dan membaca perkataan berdasarkan grid warna dan tanpa grid warna
·         Membaca perkataan dan frasa tanpa grid warna
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
·         Membina perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
·         Latihan membina dan meulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
·         Melengkapkan suku kata awal dan akhir
·         Membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
3
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.3 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV
·         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KV dengan pandang, eja dan baca
·         Latih tubi mengeja dan membaca perkataan berdasarkan grid warna dan tanpa grid warna
·         Menyambung bacaan kawan menggunakan carta perkataan
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
·         Membina perkataan yang mengandungi suku kata V+KV dengan menyuaikan gambar dengan perkataan dan melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar yang diberi
·         Latihan menulis perkataan berdasarkan gambar melalui bimbingan guru
·         Menjawab soalan pemahaman berdasarkan ayat daripada bahan bacaan
4
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.4 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV
·         Menyebut perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV
·         Membaca perkataan menggunakan kad imbasan dan tayangan slaid
·         Mencerakin perkataan kepada suku kata menggunakan grid warna
·         Latihan mengeja dan membaca perkataan yg mengandungi grid warna dan tanpa grid warna
·         Membaca frasa dan ayat yang mengandungi suku kata KVK+KV
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.4 Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV
·         Membina perkataan berdasarkan kad suku kata bergrid warna
·         Membina perkataan berdasarkan gambar dengan menggunakan kad suku kata
·         Membina perkataan berdasarkan gambar
·         Latihan menulis dan melengkapkan suku kata awal bagi perkataan yang diberi
·         Melengkapkan teka silang kata untuk membentuk perkataan
5
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.5 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV
·         Menyebut perkataan berdasarkan gambar
·         Membaca dan mencerakin perkataan kepada suku kata
·         Mengeja dan membaca perkataan yang diberi
·         Membaca perkataan, frasa, dan ayat pada kad yang bergrid dan tanpa grid warna
·         Latihan membaca melalui permainan bahasa
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.5 Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV
·         Membina perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV
·         Latihan menulis perkataan dengan cara melangkapkan suku kata awal dan suku kata akhir
·         Menulis frasa, dan ayat yang mengandungi suku kata KVKK + KV
·         Menjawab soalan berdasarkan bahan bacaan
·         Memilih dan menulis perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan
6
3.0 Membaca dan memahami frasa
3.1 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.
·         Membimbing murid membaca frasa melalui aktiviti permainan seperti memadankan perkataan dengan perkataan berdasarkan carta
·         Latihan membaca frasa untuk mengukuhkan bac

4.0 Membina dan menulis frasa

4.1 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.
·         Membimbing murid membina frasa berdasarkan carta perkataan.
·         Isi perkataan pada tempat kosong untuk membina frasa atau rangkai kata.
·         Padankan perkataan dengan perkataan lain untuk membina frasa atau rangkai kata.
·         Permainan mencari pasangan perkataan untuk membina frasa atau rangkai kata.
·         Latihan menulis frasa atau rangkai kata yang dibina.
7
5.0 Membaca dan memahami ayat

5.1 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.
·         Membimbing murid membaca lirik lagu ‘Kereta Baharu’ yang disediakan.
·         Tunjuk cara menyanyikan lagu ‘Kereta Baharu’ berdasarkan melodi ‘Papaku Pulang Dari Kota’ dengan gaya yang menarik.
·         Menyanyi secara beramai-ramai dengan aksi mengikut lirik lagu.
·         Bersoal jawab dengan murid mengenai maksud lirik lagu tersebut.
6.0 Membina dan menulis ayat

6.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.
·         Membina ayat melalui aktiviti melengkapkan tempat kosong
·         Memberi latihan membina dan menulis ayat seperti:
·         Menjawab soalan pemahaman.
·         Melengkapkan ayat yang disediakan.
·         Membina ayat berdasarkan perkataan yang disediakan.
UNIT 2
8
Tema: Sekolah Saya
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.6 Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVK.

·         Menamakan gambar yang dipaparkan dan mengeja perkataan tersebut.
·         Latih tubi murid membaca perkataan KVK dengan menggunakan kad perkataan.
·         Mengadakan latihan menama dan membaca perkataan menggunakan objek sebenar dan kad perkataan.
·         Membimbing murid membaca frasa dan ayat yang ada perkataan suku kata tertutup KVK.
2.0 Membina dan menulis
Perkataan
2.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK.
·         Menamakan gambar yang dipaparkan dan mengeja perkataan tersebut.
·         Latih tubi murid menulis perkataan suku kata tertutup KVK dengan melengkapkan huruf yang tertinggal dalam perkataan berdasarkan gambar.
·         Memberi pelbagai latihan menulis perkataan suku kata tertutup KVK seperti memadankan kad gambar dengan kad perkataan dan mengisi huruf yang kosong pada perkataan.
·         Mengadakan permainan bahasa untuk mengukuhkan penguasaan murid menulis perkataan KVK seperti permainan ’memancing kad perkataan dan menulis perkataan’.
9
1.0 Membaca dan
Memahami Perkataan
1.7 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK.
·         Bersoal jawab dengan murid tentang gambar dan menamakan gambar tersebut.
·         Perkenalkan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK dengan menggunakan kad perkataan dan kad gambar.
·         Bimbing murid menyebut dan mencerakin perkataan yang ada suku kata tertutup KVK+KVK .

2.0 Membina dan Menulis Perkataan

2.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK

·         Murid bermain permainan ’boling’.
·         Tampal gambar pada botol mineral.
·         Minta murid berdiri secara bergilir-gilir pada jarak yang ditetapkan dan membaling bola pada botol mineral.
·         Minta murid mengambil botol mineral yang terjatuh dan mempamer serta menyebut nama gambar yang ada pada botol.
·         Bimbing murid menulis perkataan yang telah disebut.
10
1.0 Membaca dan Memahami Perkataan

1.8 Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVKK.

·         Menamakan gambar yang ditunjukkan oleh guru.
·         Memperkenalkan perkataan KVKK menggunakan kad gambar dan kad perkataan.
·         Memberi latihan membaca perkataan dengan sebutan yang betul melalui latih tubi secara individu atau kumpulan kecil.
·         Mengeja dan membaca perkataan KVKK berdasarkan kad perkataan yang ditunjukkan.
·         Memberi latihan membaca perkataan KVKK yang sesuai dengan tema.
·         Membaca frasa dan ayat yang mengandungi perkataan KVKK dengan bimbingan guru.
2.0 Membina dan menulis perkataan.

2.8 Membina dan
menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK.

·         Membina perkataaan yang mengandungi suku kata tertutup melalui aktiviti permainan ’siapa cepat’.
·         Murid secara kumpulan datang mengambil gambar untuk kumpulan masing-masing.
·         Dalam kumpulan murid membina perkataan berdasarkan gambar.
·         Kumpulan yang paling cepat membina perkataan dengan betul ialah pemenang.
·         Bimbing murid menyusun perkataan supaya membina frasa dan ayat yang bermakna.
11
1.0 Membaca dan memahami perkataan

1.9 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata tertutup VK+KVK.

·         Bimbing murid membaca perkataan mengandungi suku kata VK+KVK berdasarkan gambar
·         Latih murid mencerakin perkataan kepada suku kata berdasarkan perkataan dan gambar.
·         Buat latihan pengukuhan membaca perkataan pada kad yang ditunjukkan.
·         Jalankan permainan bahasa ‘Mencari Pasangan’.
·         Murid menggantungkan kad suku kata di leher masing-masing.
·         Murid bergerak dengan iringan muzik.
·         Muzik dihentikan, murid mencari pasangan suku kata untuk membentuk perkataan VK + KVK.
·         Pasangan murid yang cepat membina dan membaca perkataan dikira sebagai pemenang.
2.0 Menulis dan membina perkataan.

2.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+ KVK.
·         Membina perkataan yang ada suku kata VK+KVK dari bongkah suku kata yang dilambung sebanyak dua kali.
·         Bimbing murid menulis di papan tulis perkataan yang telah dibina.
·         Membimbing murid membina dan menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup VK+KVK.     
12
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.10 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK.
·         Latih murid mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai suku kata KVKK+KVK pada kad imbasan bergrid yang dipamerkan.
·         Bimbing murid mencerakin, mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai suku kata KVKK+KVK menggunakan kad lipat.
·         Latih murid membaca perkataan yg mengandungi suku kata KVKK+KVK dlm bentuk ayat.
2.0 Membina dan Menulis Perkataan.

2.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK.


·         Menampal kad perkataan bergrid di papan tulis. Bimbing murid mengeja dan menyebut perkataan yang diberi.
·         Bimbing murid membina perkataan lain yang mengandungi suku kata KVKK+KVK.
·         Buat latihan melengkapkan ayat dengan perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK yang sesuai.
·         Memadankan gambar dengan perkataan sesuai, lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi dan melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
13
1.0 Membaca dan
memahami perkataan
1.11 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV+KVK.
·         Murid mencantumkan keratan gambar dan menyebut nama objek dalam gambar itu.
·         Membimbing murid mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan bimbingan guru.
·         Melatih murid mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK.
·         Mengadakan latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK berpandukan gambar.
2.0 Membina dan menulis
perkataan.
2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi
gabungan suku kata
terbuka dan tertutup
KV+KVK.
·         Membina perkataan drp gambar melalui aktiviti permainan pusingan roda bergambar.
·         Menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan bimbingan guru melalui aktiviti yang menarik dalam permainan bahasa.
·         Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK melalui aktiviti yang dipelbagaikan seperti bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar, padankan gambar dengan perkataan, lengkapkan perkataan, dan lengkapkan ayat dengan perkataan.
14
3.0 Membaca dan memahami frasa

3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup.

·         Bimbing murid membaca beberapa perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.
·         Mencantum dua perkataan yang mengandungi suku kata tertutup untuk membina frasa atau rangkai kata dan membimbing murid membaca frasa atau rangkai kata tersebut.
·         Mempamerkan gambar dan bimbing murid membaca frasa atau rangkai kata yang tercatat di bawah gambar tersebut.
·         Beri latihan mengeja dan membaca frasa dengan sebutan yang betul melalui aktiviti seperti membaca menggunakan kad imbasan, membaca secara bergilir-gilir, memilih dan membaca kad perkataan, dan mencari perkataan tersembunyi.
·         Adakan permainan bahasa mencari harta karun berbentuk kad frasa dan membaca kad frasa yang tersembunyi.
4.0 Membina dan menulis frasa

4.2 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

·         Bimbing murid membina frasa yang mengandungi suku kata tertutup melalui sumbang saran, atau permainan bahasa seperti melambung buah dadu yang mengandungi perkataan dan menjatuhkan botol berisi perkataan.
·         Buat latihan menulis frasa dengan ejaan yang tepat.
·         Adakan permainan ’Mencari Kawan yang Sepadan’
·         Murid mencari pasangan yang memegang kad perkataan yang sesuai untuk membina frasa dan seterusnya menulis pada kad yang disediakan dan ditampal pada tulisan.
·         Latih murid menulis frasa yang mengandungi perkataan suku kata tertutup.
·         Beri latihan pengukuhan seperti melengkapkan rangkai kata, memadankan perkataan dan membina frasa daripada gambar        
15
5.0 Membaca dan memahami ayat.
5.2 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup.
·         Bimbing murid membaca ayat lengkap dengan menggunakan kad ayat.
·         Beri latihan membaca dan memahami ayat melalui aktiviti seperti permainan mencari harta karun dan mencari jalan pulang mengikut arahan.
·         Adakan latihan pengukuhan membaca dan memahami ayat yang mengandungi suku kata tertutup.
6.0 Membina dan menulis ayat.

6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup.


·         Bimbing murid membina ayat lengkap dengan memberi penekanan kepada subjek dan predikat ayat.
·         Buat latihan membina dan menulis ayat melalui aktiviti seperti menyusun perkataan menjadi ayat, membina ayat berpandukan gambar, melengkapkan ayat dan memadankan dua frasa menjadi ayat.
·         Bimbing murid membina dan menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup.
UNIT 3
16

Tema: Alam Haiwan
1.0 Membaca dan memahami perkataan

1.12 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi ’e’ taling, ’e’ pepet dan ’o’.
·         Menamakan gambar haiwan yang ditunjukkan pada kad imbasan.
·         Membaca perkataan yang mengandungi ’e’ taling, ’e’ pepet dan ’o’.
·         Membimbing murid mencerakin perkataan yang mengandungi e’ taling, e’ pepet dan o’kepada suku kata.
·         Melatih murid mengeja, dan membaca suku kata yang membentuk perkataan yang ada ’e’ pepet, ’e’ taing dan ’o’.
17
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi’e’
taling, ’e’ pepet dan
’o’.
·         Membimbing murid menulis suku kata awal perkataan yg ada e’ taling, e’ pepet dan o’.
·         Bimbing murid memadankan gambar dengan perkataan.
·         Cerakinkan perkataan yang diberi.
·         Murid membaling dadu untuk menentukan nombor kad.
·         Murid mengambil kad perkataan berdasarkan nombor dan menulis perkataan tersebut.
18
3.0 Membaca dan memahami frasa.

3.4 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi ’e’ taling, ’e’ pepet dan ’o’.
·         Bimbing murid membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling, ‘e’ pepet dan ‘o’.
·         Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling, ‘e’ pepet dan ‘o’.
·         Jalankan latihan pengukuhan melalui aktiviti yang berbentuk didik hibur seperti permainan bahasa dan bacaan berirama.    
4.0 Membina dan Menulis Frasa

4.4 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’.
·         Membimbing murid membina frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling , ‘e’ pepet’ dan ’o’ melalui aktiviti terancang seperti sumbang saran, perbincangan dan permainan bahasa.
·         Melatih murid menulis frasa yang mengandungi perkataan yg ada ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’.
·         Mengadakan aktiviti pengukuhan menulis frasa yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’ secara didik hibur.
19

5.0 Membaca Ayat.

5.3 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi yang ada ’e’ taling, ’e’ pepet dan ’o’.
·         Bimbing murid membaca ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling, ‘e’ pepet dan ‘o’.
·         Latih tubi membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ taling, ‘e’ pepet dan ‘o’.
·         Jalankan latihan pengukuhan melalui aktiviti yang berbentuk didik hibur seperti permainan bahasa dan latihan menyambung perkataan menjadi ayat.
20
6.0 Membina dan Menulis Ayat.

6.3 Membina dan Menulis ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’.
·         Membimbing murid membina ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ taling , ‘e’ pepet’ dan ’o’ melalui aktiviti terancang seperti sumbang saran, perbincangan dan permainan bahasa.
·         Melatih murid menulis ayat yang ada perkataan mengandungi ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’.
·         Mengadakan aktiviti pengukuhan menulis ayat yang mengandungi perkataan yang ada ‘e’ pepet, ‘e’ taling dan ‘o’ secara didik hibur.
Semester 2
UNIT 4
1
Tema: makanan
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.13 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
·         Membaca perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan. Contoh udang, bawang, tepung dan terung.
·         Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan gambar dan kad perkataan.
·         Membimbing murid mencerakinkan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.
·         Latihan membaca perkataan yang dicerakinkan.2.0 Membina dan menulis perkataan.

2.13 Membina dan menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ‘ng’.

·         Membina perkataan yang ada suku kata tertutup ng’. berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan.
·         Mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan gambar..
·         Bimbing murid membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata tertutup ng’ berdasarkan gambar yang diberi.
·         Beri latihan menulis perkataan berdasarkan gambar dan kad perkataan.
·         Latih tubi membina, mengeja dan menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ng’.                
2
3.0 Membaca dan memahami frasa
3.5 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
·         Murid menyebut perkataan mengandungi suku kata tertutupng’ berdasarkan gambar
·         Bimbing murid membaca frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ berdasarkan gambar.
·         Beri latihan mengeja dan membaca frasa secara latih tubi.
·         Adakan latihan pengukuhan membaca frasa melalui aktiviti didik hibur.
4.0 Membina dan menulis frasa

4.5 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

·         Membaca frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan.
·         Mengeja dan menulis perkataan dan frasa berdasarkan gambar.
·         Latihan membina dan menulis frasa yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar.
·         Latihan pengukuhan membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’.
3
5.0 Membaca dan memahami aya

5.4 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’.
·         Membaca ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan.
·         Membaca ayat yang mengandungi suku kata tertutup’ ng’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.
·         Latihan membaca ayat yang mengandungi suku kata tertutup’ ng’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.
6.0 Membina dan menulis ayat
6.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’
·         Membina ayat yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada kad imbasan.
·         Menulis ayat yang mengandungi suku kata tertutup ’ ng’ dengan bimbingan guru.
·         Latihan membina dan menulis ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ’ng’ dengan sebutan yang betul.
Semester 2
UNIT 5
4
Tema : Kampung Saya
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.14 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong.
·         Menamakan perkataan yang mengndungi diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
·         Menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi diftong kepada suku kata dengan tepat berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
·         Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong secara kelas, kumpulan dan individu.


2.0 Membina dan menulis perkataan
2.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
·         Membina perkataan yang mengandungi diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan dan mencerakinkan perkataan kepada suku kata.
·         Mengeja dan menulis perkataan yang ada diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
5
1.0 Membaca dan
memahami perkataan
1.16 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding.

·         Menamakan perkataan yang mengndungi vokal berganding berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
·         Menyebut, mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
·         Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong secara kelas, kumpulan dan individu.
·         Latihan membaca perkataan melalui aktiviti didik hibur seperti permainan bahasa dan nyanyian.     
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

·         Membina perkataan berdasarkan kad gambar dan kad perkataan.
·         Menulis perkataan berdasarkan gambar.
·         Menulis perkataan berdasarkan gambar.
·         Mengeja dan menulis perkataan.
·         Mengisi huruf-huruf yang betul di tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi.     
6
3.0 Membaca dan memahami frasa
3.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding
·         Membaca perkataan berdasarkan kad gambar dan kad perkataan.
·         Membimbing murid membaca dua kad perkataan menjadi frasa berdasarkan gambar.
·         Latih tubi membaca frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding.
·         Secara berpasangan, murid menyebut semula frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding.
4.0 Membina & menulis frasa dan rangkai kata.
4.6 Membina dan menulis frasa yang mengandungi diftong dan vokal berganding.
·         Memimbing murid membina frasa yang mengandungi perkataan diftong atau vokal berganding melalui cantuman dua perkataan.
·         Beri latihan menulis frasa melalui beberapa latihan.
7
5.0 Membaca Ayat

5.5 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding.
·         Membaca ayat berdasarkan kad gambar dan kad perkataan.
·         Membimbing murid membaca ayat mudah yang bergrid.
·         Latih tubi membaca ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding.
·         Secara berpasangan, murid menyebut semula ayat mengandungi perkataan yang ada diftong dan vokal berganding.               
6.0 Membina & menulis frasa dan rangkai kata
6.5 Membina dan menulis ayat yg mengandungi perkataan yg ada diftong & vokal berganding.
·         Membimbing murid membina ayat yang mengandungi perkataan yang ada diftong atau vokal berganding melalui pengembangan frasa.
·         Beri latihan menulis ayat melalui beberapa latihan.

UNIT 6
8
Tema: Flora, Fauna dan Persekitaran
1.0 Membaca dan memahami perkataan

1.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf.

·         Perdengarkan lirik lagu.
·         Mengulang sebutan digraf yang ada dalam lirik lagu .
·         Perkenalkan digraf yang berkaitan dengan flora, fauna dan benda di persekitaran murid.
·         Latih tubi membaca digrapf.
·         Guru menunjukkan kad perkataan atau kad imbasan yang mengandungi digraf.
·         Latih tubi menyebut digraf.
·         Permainan Pancing botol
2.0 Membina dan menulis perkataan

2.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.


·         Permainan mencantum kad suku kata.
·         Lekat beberapa kad gambar di papan tulis.
·         Setiap kumpulan perlu memilih dan melekatkan kad suku kata untuk membina perkataan berdasarkan gambar.
·         Membimbing murid menyalin perkataan yang dibina di dalam buku garis tiga.
·         Beri latihan membina dan menulis perkataan.
9
1.0 Membaca dan memahami perkataan
1.17 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
·         Menamakan gambar yang mengandungi konsonan bergabung yang berkaitan dengan flora, fauna atau persekitaran seperti syampu, span.
·         Mencerakinkan perkataan kepada suku kata.
·         Latihan membaca yang mengandungi perkataan yang ada konsonan bergabung.
2.0 Membina dan menulis perkataan
2.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
·         Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata berdasarkan gambar.
·         Latihan membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.
·         Melengkapkan ‘puzzle ‘dalam kumpulan.
10
3.0 Membaca dan memahami frasa
3.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
·         Menunjukkan kad gambar bersama kad frasa.
·         Membimbing murid membaca frasa.
·         Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada digraf dan konsonan bergabung.

4.0 Membina dan menulis frasa
4.6 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung.
·         Membina frasa berdasarkan gambar.
·         Menulis frasa yang telah dibina.
·         Permainan ‘ Cari Jodoh ‘ -- bahagikan kad perkataan kepada setiap murid dan cari pasangan kad perkataan yang sesuai untuk membentuk frasa, kemudian tulis frasa kata pada kad dan pamerkan
11
5.0 Membaca ayat

5.6 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung.

·         Meminta seorang murid membaca petikan secara bergilir-gilir.
·         Bersoal jawab secara lisan tentang cerita yang dibaca.
·         Membaca kad ayat dengan bimbingan guru.
·         Latih tubi membaca kad ayat.

5.0 Membina dan Menulis
Ayat
6.6 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
·         Membimbing murid membina ayat yang mengandungi perkataan yang ada digraf atau konsonan bergabung melalui pengembangan frasa.
·         Beri latihan menulis ayat melalui beberapa latihan.
UNIT 7
12
Tema: Cerita Rakyat
1.0 Membaca dan memahami perkataan

1.18 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
·         Guru menyanyikan lagu ’Burung Pipit’.(Rujuk Lirik Lagu).
·         Memperkenalkan imbuhan awalan meN-, ber- dan akhiran ...an.
·         Membaca perkataan yang mengandungi imbuhan yang ditunjukkan.

2.0 Membina dan menulis perkataan
2.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
·         Membimbing murid membina perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dengan memberikan kata dasar dan imbuhan.
·         Memberi latihan menggabungkan kata dasar dan imbuhan menjadi perkataan.
·         Menjalankan aktiviti pengukuhan seperti mengisi tempat kosong dengan imbuhan yang betul.

13
3.0 Membaca dan Memahami Frasa

3.8 Membaca dan memahami frasa mengandungi perkataan yang ada imbuhan awalan dan akhiran.
·         Meminta murid membaca frasa pada kad yang dipaparkan dengan sebutan yang betul.
·         Membinbing murid memahami maksud frasa dalam cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’.
·         Latih tubi membaca frasa tersebut melalui perbincangan atau tunjuk cara.
·         Membimbing murid mengenal kata berimbuhan awalan dan akhiran dalam frasa.

4.0 Membina dan Menulis Frasa.

4.8 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
·         Membimbing murid membina dan menulis frasa berdasarkan kad perkataan petikan daripada cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’.
·         Menyenaraikan dan menulis perkataan lain yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran dalam frasa.
·         Memberi latihan pengukuhan membina dan menulis perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam frasa.
14
5.0 Membaca Ayat

5.7 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.
·         Membimbing murid membaca dan mendengar cerita ’Sang Kancil dan Gong Ajaib’.
·         Menyenaraikan perkataan yang mengandungi imbuhan meN- dan akhiran ...an.
·         Melatih murid membaca perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
·         Memberi latihan pengukuhan membaca dialog dan berlakon cerita Sang Kancil dan Gong Ajaib

6.0 Membina dan Menulis Ayat.
6.7 Membina dan menulis ayat ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.
·         Membimbing murid menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi imbuhan meN- dan akhiran ...an dalam bentuk dialog berdasarkan cerita ‘ Sang Kancil dan Gong Ajaib’.
·         Melatih murid menulis ayat berdasarkan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
·         Memberi latihan pengukuhan membina dan menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
UNIT 8
15
16
Tema: Permainan
3.0 Membaca dan memahami frasa

3.1 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.

3.2 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup.
·         Menunjukkan benda maujud atau kad gambar.
·         Membimbing murid menyebut dan membaca frasa dengan betul.
·         Latih tubi membaca frasa.

17
18
4.0 Membina dan menulis frasa

4.1 Membina & menulis frasa yg ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.

4.2 Membina dan menulis frasa yg ada perkataan mengandungi suku kata tertutup
·         Perkenalkan gambar lain-lain permainan tradisional.
·         Bimbing murid menama dan membina frasa daripada gambar tersebut.
·         Latihan menulis frasa.
19
20
5.0 Membaca ayat
5.8 Membaca dan memahami ayat majmuk.
·         Bimbing murid menyebut dan membaca kata hubung.
·         Bimbing murid membaca ayat mudah.

6.0 Membina & menulis ayat
6.8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung.

·         Bimbing murid membaca ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
·         Bimbing murid mengenal pasti kata hubung yang dipelajari.
·         Latih murid menggunakan kata hubung di tempat yang betul.
·         Bimbing murid membina ayat menggunakan kata hubung.
UNIT 9
21
22
Tema: Kaum-kaum di Malaysia
5.0 Membaca ayat
5.8 Membaca dan memahami ayat majmuk
·         Membaca petikan secara kelas, berkumpulan dan individu.
·         Bersoal jawab berdasarkan petikan.
·         Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan.
6.0 Membina dan menulis ayat

6.8 Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung

6.9 Menulis ayat majmuk dengan kata hubung.
·         Membaca ayat tunggal dari jadual yang disediakan.
·         Memadakan ayat menggunakan kata hubung.
·         Membaca ayat majmuk yang dibina.
·         Menulis ayat majmuk yang dibina.